คทธ.แสดงความยินดีกับ ผศ.พัชรี มงคลวัย และขอบคุณผศ.ชัยณรงค์ ขาวทอง

คทธ.แสดงความยินดีกับ ผศ.พัชรี มงคลวัย และขอบคุณผศ.ชัยณรงค์ ขาวทอง

วันที่ 3 กันยายน 2562 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผศ.น.สพ.ชเวง สารคล่อง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร ร่วมแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งของ ผศ.พัชรี มงคลวัย อาจารย์ประจำสาขาประมง ที่ได้เข้ารับตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร และร่วมขอบคุณ ผศ.ชัยณรงค์ ขาวทอง ที่ได้เสียสละและอุทิศเวลาในการเป็นรองคณบดีฝ่ายบริหารตลอดเวลาที่อยู่ในตำแหน่งบริหาร ซึ่งท่านได้ลาออกจากตำแหน่ง..เพื่อดุแลสุขภาพตัวเอง