คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมออกให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด ร่วมกับทีม U2T ตำบลแร่

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 คณะทรัพยากรธ อ่านเพิ่มเติม.

 173 total views

คณะทรัพยากรธรรมชาติออกให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและการจัดการธุรกิจด้านการเงิน ร่วมกับทีม U2T ตำบลแร่

วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564 คณะทรัพยากรธ อ่านเพิ่มเติม.

 126 total views

คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมดำเนินการจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านกัญชา กัญชงและกระท่อมสำหรับผู้ประกอบการ

วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 คณะทรัพยากรธ อ่านเพิ่มเติม.

 113 total views

คณะทรัพยากรธรรมชาติและสถาบันวิจัยและพัฒนากัญชง กัญชา และสมุนไพร มทร.อีสาน ร่วมต้อนรับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง และคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

13 พฤศจิกายน 2564 คณะทรัพยากรธรรมชาติและ อ่านเพิ่มเติม.

 90 total views

คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดโครงการอบรมวิธีการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนแบบ Active Learning

วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2564 คณะทรัพยากรธ อ่านเพิ่มเติม.

 135 total views,  1 views today

คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมบริการวิชาการเกี่ยวกับการนวดเพื่อบรรเทาอาการปวด

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2564 คณะทรัพยากรธ อ่านเพิ่มเติม.

 386 total views

คณะทรัพยากรธรรมชาติและสถาบันวิจัยพัฒนากัญชากัญชงสมุนไพร มทร.อีสาน ร่วมต้อนรับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 คณะทรัพยากรธรรม อ่านเพิ่มเติม.

 171 total views