คณะทรัพยากรธรรมชาติบริการวิชาการร่วมจัดกิจกรรมการฝึกอบรมระยะสั้น “การยกระดับและพัฒนาผ้าย้อมครามและสีธรรมชาติ” ภายใต้หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

วันที่ 8-30 มีนาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมช อ่านเพิ่มเติม.

 139 total views,  3 views today

คณะทรัพยากรธรรมชาติบริการวิชาการในการอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง

วันที่ 28-29 มีนาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรม อ่านเพิ่มเติม.

 118 total views

คณะทรัพยากรธรรมชาติบริการวิชาการชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสกลนคร

วันที่ 23 มีนาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาต อ่านเพิ่มเติม.

 137 total views

คณะทรัพยากรธรรมชาติลงพื้นที่เตรียมการเปิดศูนย์เรียนรู้ “การพึ่งพาตนเองภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 21 มีนาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาต อ่านเพิ่มเติม.

 221 total views

คณะทรัพยากรธรรมชาติดำเนินโครงการกิจกรรมเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ

วันที่ 14 มีนาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาต อ่านเพิ่มเติม.

 100 total views,  1 views today

คณะทรัพยากรธรรมชาติและสถาบันวิจัยพัฒนากัญชากัญชงสมุนไพร มทร.อีสาน ส่งมอบต้นกล้ากัญชา ตามแนวทางการดำเนินงานธนาคารต้นกล้ากัญชา

วันที่ 10 มีนาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาต อ่านเพิ่มเติม.

 88 total views

คณะทรัพยากรธรรมชาติและสถาบันวิจัยพัฒนากัญชากัญชงสมุนไพร มทร.อีสานส่งมอบเมล็ดกัญชาให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเทาใหญ่

วันที่ 4 มีนาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ อ่านเพิ่มเติม.

คณะทรัพยากรธรรมชาติและสถาบันวิจัยพัฒนากัญชากัญชงสมุนไพร มทร.อีสาน ร่วมต้อนรับชุดปฏิบัติการตรวจสอบการดำเนินงานกัญชง และกัญชา ระดับอำเภอ

วันที่ 4 มีนาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ อ่านเพิ่มเติม.

 101 total views