คณะทรัพยากรธรรมชาติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

วันที่ 29 เมษายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาต อ่านเพิ่มเติม.

 101 total views

คณะทรัพยากรธรรมชาติให้บริการวิชาการเกี่ยวกับ “การผลิตเเมลงเบียนเพื่อกำจัดเเมลงวัน”

วันที่ 28-29 เมษายน 2565 คณะทรัพยากรธรรม อ่านเพิ่มเติม.

 102 total views

คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมประชุมลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนและต่อยอดโครงการสกลนครโมเดล

วันที่ 22 เมษายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาต อ่านเพิ่มเติม.

 99 total views

คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง “ภาระงานบุคลากรสายวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2563”

วันที่ 22 เมษายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาต อ่านเพิ่มเติม.

 154 total views,  1 views today

คณะทรัพยากรธรรมชาติให้บริการวิชาการในโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไผ่และหวายเพื่อความยั่งยืน

วันที่ 19-22 เมษายน 2565 คณะทรัพยากรธรรม อ่านเพิ่มเติม.

 142 total views

คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้ “การพึ่งพาตนเอง ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 12 เมษายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาต อ่านเพิ่มเติม.

 135 total views

คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดพิธีไหว้ศาลประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 12 เมษายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาต อ่านเพิ่มเติม.

 86 total views,  1 views today