คณะทรัพยากรธรรมชาติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

วันที่ 29 เมษายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาต อ่านเพิ่มเติม.

Loading

คณะทรัพยากรธรรมชาติให้บริการวิชาการเกี่ยวกับ “การผลิตเเมลงเบียนเพื่อกำจัดเเมลงวัน”

วันที่ 28-29 เมษายน 2565 คณะทรัพยากรธรรม อ่านเพิ่มเติม.

Loading

คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง “ภาระงานบุคลากรสายวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2563”

วันที่ 22 เมษายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาต อ่านเพิ่มเติม.

Loading

คณะทรัพยากรธรรมชาติให้บริการวิชาการในโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไผ่และหวายเพื่อความยั่งยืน

วันที่ 19-22 เมษายน 2565 คณะทรัพยากรธรรม อ่านเพิ่มเติม.

Loading