คณะทรัพยากรธรรมชาติรับเชิญเป็นวิทยากรในการออกให้บริการวิชาการดูแลโค-กระบือ

วันที่ 5 และ 19 กรกฎาคม 2565 คณะทรัพยากร อ่านเพิ่มเติม.

Loading

คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดกิจกรรมเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธพิพัฒน์ราชมงคลสัตตนาค (หลวงปู่นาค) เนื่องในวันเข้าพรรษา

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชา อ่านเพิ่มเติม.

Loading

คณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับเชิญร่วมออกบูธกิจกรรม workshop และร่วมแนะแนวการศึกษา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชา อ่านเพิ่มเติม.

Loading

คณะทรัพยากรธรรมชาติบริการวิชาการค่ายวิชาการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (SMTE) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คู่จังหวัดสกลนคร-นครพนม

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาต อ่านเพิ่มเติม.

Loading