ข่าวอัพเดท:

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ RMUTI Natres RUN 2nd วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากร มีโอกาสในการออกกำลังกาย นำมาซึ่งสุขภาพที่ดี มีชีวิตยืนยาว และเป็นแหล่งในการส่งเสริมประชาชน และชุมชนโดยรอบคณะฯ ให้มีความเข้มแข็งด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมด้วยการออกกำลังกาย โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เป็นประธานเปิดงานฯ ในครั้งนี้ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
✅แฟ้มภาพ| https://web.facebook.com/media/set/?vanity=fnrsakon&set=a.904835088103838 

Loading