ข่าวอัพเดท:

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ เรียนรู้ร่วมกัน ผลิตภัณฑ์หมากเม่าสกลนคร” เป็นการร่วมมือกันระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และสมาคมหมากเม่าสกลนคร ซึ่งกิจกรรมภายในได้มีการจัดแข่งขันประกวดนักชิมไวน์  โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร เป็นประธานเปิดงานฯ ณ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Loading