คณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชา อ่านเพิ่มเติม.

 121 total views,  1 views today

คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ร่างอาจารย์ใหญ่”

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชา อ่านเพิ่มเติม.

 94 total views,  1 views today

คณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับเชิญร่วมออกบูธกิจกรรม workshop และร่วมแนะแนวการศึกษา

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชา อ่านเพิ่มเติม.

 92 total views,  2 views today

คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตอาหารและการจัดการสุขภาพสำหรับโคนม

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชา อ่านเพิ่มเติม.

 84 total views,  1 views today

คณะทรัพยากรธรรมชาติให้บริการวิชาการ “วันวิทย์ถิ่นกุสุมาลย์”

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชา อ่านเพิ่มเติม.

 98 total views,  1 views today