คณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชา อ่านเพิ่มเติม.

Loading

คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ร่างอาจารย์ใหญ่”

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชา อ่านเพิ่มเติม.

Loading

คณะทรัพยากรธรรมชาติได้รับเชิญร่วมออกบูธกิจกรรม workshop และร่วมแนะแนวการศึกษา

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชา อ่านเพิ่มเติม.

Loading

คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตอาหารและการจัดการสุขภาพสำหรับโคนม

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชา อ่านเพิ่มเติม.

Loading