ข่าวอัพเดท:

วันที่ 24 เมษายน 2567 คณะทรัพยากรธรรมชาติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ฤาแก้วมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานของคณะ และวางแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ เวชวิฐาน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมภูเม่าหลวง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

 

Loading