ข่าวอัพเดท:

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน นำโดย ผศ.ดร.พิเชษฐ เวชวิฐาน คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม“5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่บริเวณวัด และเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วัดศรีจำปาชนบท อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร