คณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA)

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมช อ่านเพิ่มเติม.

 83 total views,  1 views today

คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 คณะทรัพยากรธรรมช อ่านเพิ่มเติม.

 57 total views,  1 views today

คณะทรัพยากรธรรมชาติจัดโครงการนครคึมชุมชนต้นแบบนวัตกรรมการผลิตเสื่อด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 17-19 มิถุนายน 2565 คณะทรัพยากรธร อ่านเพิ่มเติม.

 149 total views